Loading
您所在的位置:首頁 > 新聞中心 > 焦點新聞 > 正文

伊敏河河道整治及生态恢複工程紀錄片

日期:2015/10/19 15:09:03
作者:管理員
字體大小:

s3.jpg

第一期 舊貌新顔伊敏河  

             http://an2js.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第二期 千面伊敏河

             http://ov3kkpnz.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第三期 會講故事的伊敏河

             http://5ym1w5l2.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第四期 兩岸人與河

              http://6hnos.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第五期 溫故知新伊敏河

             http://93bgzu.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第六期 伊敏河畔花海香

             http://zhph8cpj.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第七期 曆久彌新蒙古之源(上)

             http://i1ih2.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第七期 曆久彌新蒙古之源(下)

             http://k4j3.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第八期 鮮卑文化源遠流長(上)

             http://81rr8bas.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第八期 鮮卑文化源遠流長(下)

             http://6gn6.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第九期 伊敏河畔花草香

             http://qr4m9pr.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

第十期 伊敏河:流淌的歌

             http://5nkr.zhongte75836.cn (點擊鍊接查看)

更多>>網友評論
發表評論